Néha a szívnek is jó a víz...

Kútkereső


Mi szükség van még keresztény misztikára? 1.

2019. március 16. - László Dávid

Mindent, amit a természetfelettiről tudunk, a nyelvünkön keresztül ismerünk meg. A nyelv azonban csak az általános iskolai nyelvtan órák tükrében tűnhet egy objektív leíró rendszernek, mint a matematika a természetes egész számok halmazában. Valójában nagyon is folyékony valami, és nem csak a…

Tovább

Citromos kávé - Ti is csináljatok 3D Bibliakört!

Még három éve egy barátom felhívta a figyelmemet egy amerikai könyvre, amiben egy tanulmány szerepelt. A tanulmány célja az volt, hogy feltérképezzék az emberek bibliaolvasási képességeit. A megkérdezettek először kaptak egy irodalmi szöveget, vagy folyóiratot, aminek a tartalmát értelmezniük…

Tovább

Milyen a keresztény "Vonzás törvénye"? - filmkritika

Néhány hónapja megnéztem egy filmet. Nagy vonalakban arról szólt, hogy az emberek eddig csak úgy voltak a világban, aztán a birtokába kerültek néhány guru által egy tudásnak, ami teljesen megváltoztatta az életüket. Ezelőtt nyomorúságosan szürke és értelmetlen volt minden, de a tudás birtokában…

Tovább

Citromos kávé - Yoda apostol

Két teológus heves párbeszédbe bonyolódott az utcán. - A legfontosabb mindenekelőtt, hogy tisztán lássuk a diszpenzacionalizmus amillenista kritikájának oximoronjait!-Szerintem pedig sokkal fontosabb először a trichotómia haireisziszeit feltárni, majd az arminiánus attentuált predestináció és…

Tovább

Intemporális facepalm

Mi jellemezné ma leginkább a keresztényeket, mint az állandó, és minden szinten megjelenő kettősség? Hiszen azt valljuk, hogy Jézus halni született a világba, hogy életének célja a kereszthalála, és engesztelő áldozata volt. Mégis felfordul a gyomrunk, ha evvel a gondolkodásunkkal ilyen módon…

Tovább

Szentpublikáció

Objektív-e a Biblia, és objektíven megismerhető-e?A kérdés megválaszolásához érdemes tudni, hogy a felvilágosodás kora előtt nem volt ilyen éles határ az objektív és a szubjektív között, úgy is mondhatnánk, hogy az emberiség abban a gyermeki korszakban élt, ahol a mitikus világ és a valóság össze…

Tovább

Teológiai lábnyom

Szóval megtértem. Még úgy négy évvel ezelőtt. Mármint, hittem én azelőtt is Istenben, de nem volt különösebb jelentősége a tudatos életemben. Tudattalanul persze a vallási neveltetésem, és az avval szembeni ellenérzéseim együttesen meghatározták a viselkedésemet, életvitelemet, de addig mindez…

Tovább

bálványok Alkonya

A keresztények egyik kedvenc témája a bálványimádás. Na nem lőnek vele nagyon mellé, mikor arról beszélnek, hogy van még bálványimádás, csak talán kicsit elfogultan keresik a bálványnak nevezhető dolgokat. Elvégre, mi is az a bálvány? Olyan ember alkotta dolog, amit az ember a maga isteneként imád a…

Tovább

Személyes Káté

Merész címet adtam ennek a bejegyzésnek, de rá fog szolgálni. Az elmúlt pár hónapban ezek a gondolatok csapódtak le bennem, és tudom, hogy némelyeknél ki fogom húzni a gyufát velük, de ha nem írnám le, nem lennék hű magamhoz. Kritikát pedig bármikor szívesen fogadok. Mind ezidáig könnyen írhattam a…

Tovább

Levél Laputának

  Mélyen tisztelt Laputabeliek! Hadd mutatkozzam be, nagy hódolótok, a Könyvek Hercege vagyok. Azért fordulok most hozzátok levélben, hogy elmondjam, miket tapasztaltam Égi Palotátokban, minekutána olvastam Gulliver csodás utazásainak krónikáját Swift által, és igencsak kedvet kaptam, hogy magam…

Tovább

Minden konformista Jézus mögött egy dialektikus farizeus áll

Elolvasod a címet, és ezt mondod magadban:  Hadd kezdjem az elején: Talán mindannyiunk számára világos, hogy Jézus forradalmár volt. Ő lázadott, bár nem céltalanul, nem a rombolásért, de kifejezett rombolási szándékkal, egy élhetőbb, egyszerűbb (teológiai értelemben vett) egzisztenciáért.…

Tovább

Elmepornó

Az egyik közös vonás az emberekben az, és ez ki is emeli a többi élőlény közül, hogy önmagáról, az életéről, és a rajta kívülálló világról is szokott gondolkodni elvont, absztrakt szinten. Mindannyiunknak vannak kisebb elképzelései ezekről a dolgokról, a valóságról, okokról, célokról, de talán nem…

Tovább