Néha a szívnek is jó a víz...

Kútkereső


Találkozás Jézussal

keresztény koan

2019. január 02. - László Dávid

Egyszer élt egy kereskedő, aki mindenes boltot tartott fenn a falujában. Mivel a falubelieknek, bármire is volt szükségük, megtalálták a boltjában, a kereskedő bővelkedett a javakban, és vagyonának egy részéből mindig jutott italra és nőkre. Felesége és gyermekei sosem szenvedtek hiányt, csak a…

Tovább

Citromos kávé - Elégtétel pamflet

ISTEN    Mielőtt voltál, én már magamhoz fogadtalak. Legyen világosság. A magam képére formáltalak, mindent neked adok. Áldás leszel. Szövetséget kötök veled, nem hagylak el. EMBER    Uram, nem boldogulok! Az életem nehéz és kínkeserves. Csak egymást marjuk és tapossuk, mindenki önző, senkiben nem…

Tovább

Citromos kávé - Isten társadalomfilozófiája

Amikor Jézus köztünk járt (olyan volt, mint bárki más :P ), sokat tanított. Szóban és cselekedetben egyaránt. Tanításai azonban elsősorban mégsem azért érdekesek most, mert erkölcsileg értelmezhetőek, hanem mert egy magasabb szinten is képesek kifejteni a hatásukat. Kölcsönös betartásuk teljes…

Tovább

Isten trilógia III.

Minden nap Istennek lenni nehéz, de van kegyelem

"...Menjetek bátran, szabadon és ismerjétek meg legszemélyesebb és legmélyebb vágyaitokban azt, hogy ezekre Isten rábólint sőt ezeket ő adta, és induljatok el ezeknek a vágyaknak az irányába hogy megérezzétek közben hogy ezek már túlmutatnak rajtatok, és hogy egy nagyobb jó szolgálatában állva…

Tovább

Citromos kávé - Az univerum és a kegyelem

"-Van a jó és van a gonosz. Bárhogy is elemezzük, a gonosznak mindig nyernie kell. Jónak lenni nem túl praktikus túlélési stratégia. Hűséget kíván, önfeláldozást és szeretetet. Szóval miért marad fenn a jó? Mi tartja fenn az egyensúlyt jó és gonosz között ebben a visszataszító univerzumban? Van…

Tovább

Citromos kávé - keresztény karma, felelős kegyelemjelenlét

"Minden tett elnyeri méltó büntetését. Ha fájdalmat okozok másnak, avval kibillentem a köztünk lévő egyensúlyt, és ez a köztünk lévő egyensúly akkor kerül vissza az alapállapotba, ha a másik viszont-fájdalmat okoz nekem. Akkor kiegyenlítettük a számlát. A törvény igazságos."  Mikor felkavarodik…

Tovább

Citromos kávé - A kereszténységen túl

A kereszténység legismertebb, és emiatt legtöbbet támadott felülete az erkölcs. A keresztények is erről beszélnek a legtöbbet, erről tanítanak, ezt vesézzük, támasztjuk alá vitákban, igehirdetésekben. Mondhatni erről szól az egész: aki keresztény, az a Biblia erkölcsi iránytűje szerint él.  Hogyan…

Tovább

Teológiai lábnyom

Szóval megtértem. Még úgy négy évvel ezelőtt. Mármint, hittem én azelőtt is Istenben, de nem volt különösebb jelentősége a tudatos életemben. Tudattalanul persze a vallási neveltetésem, és az avval szembeni ellenérzéseim együttesen meghatározták a viselkedésemet, életvitelemet, de addig mindez…

Tovább

Ember Embernek Krisztusa

"Isten a szó szoros értelmében – tényleg nincs jelen a világban, hanem Krisztus által. Krisztus pedig úgy lehet jelen közöttünk, ha valaki Isten helyett vagy istenien cselekszik. Az embereknek felelőssége úgy élni és viselkedni, hogy általuk váljon láthatóvá és érzékelhetővé Isten, amelyet úgy…

Tovább

"Meddig szenvedlek még titeket?" Nem lennék keresztény, csak hát ott van Jézus.

Egy nagyon komor hangvételű cikkel szeretnék kedveskedni nektek ez alkalommal. Egy olyan dologról írnék most, ami engem személyesen elszomorított, és úgy éreztem, ezt ki kell írnom magamból. A történet ott kezdődik, hogy velem apám nem sokat foglalkozott, de amit az ő életéből láttam, és eltanultam,…

Tovább

Engesztelés kapható, amíg a készlet tart

Talán minden keresztény ismeri a predesztináció fogalmát. Ha nem, akkor tömörítve arról van szó, hogy Isten mindenhatósága és tökéletessége azt is megelőlegezi, hogy tudja, ki fogja őt választani, és bekerülni a mennybe, és ki utasítja őt el, evvel jegyet kapva az örök kárhozatra. Ez nem azt…

Tovább